μούνων

μούνων
μόνος
alone
fem gen pl (epic ionic)
μόνος
alone
masc/neut gen pl (epic ionic)
μονόω
make single
imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic)
μονόω
make single
imperf ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”